Over

Korte lijnen, persoonlijke benadering, optimale dienstverlening en een duurzame vertrouwensrelatie zijn de kenmerken van ons bedrijf. Middels praktische resultaatgerichte oplossingen, een overzichtelijke exploitatie, nieuwe economische dragers, optimale benutting van wet- en regelgeving, gunstige subsidiestromen en een uitstekend netwerk laten wij particulier bezit, met respect voor historie, optimaal renderen.

Wij zijn u graag van dienst bij:

Bedrijf

Vanuit een monumentale boerderij op landgoed Rechteren te Dalfsen beheert ons kantoor al sinds de jaren tachtig particulier bezit in Oost-Nederland, maar ook in andere delen van Nederland zijn wij actief. Onze opdrachtgevers bestaan uit families, stichtingen en particulieren.

Onze kernactiviteit is het beheer van particuliere landgoederen, in principe van a t/m z. In dat geval nemen wij o.a. de boekhouding, (erf)pacht- en huurzaken, facturering, debiteurenbewaking, aansturing van personeel, contacten met overheden, aan- en verkopen, zakelijke overeenkomsten,

Natuurschoonwet-zaken, subsidies, natuurontwikkeling, digitale kaartvervaardiging (GIS), onderhoud van opstallen, bosexploitatie, jachtaangelegenheden en ontwikkeling van nieuwe economische dragers voor onze rekening. In overleg met onze principalen wordt vanzelfsprekend voor een maatgesneden takenpakket gekozen.

Ook voor advieswerkzaamheden op het gebied van de Natuurschoonwet 1928, subsidies, aan- en verkopen, taxaties, mediation, jacht, herbestemming van opstallen, digitale kaartvervaardiging, en de ontwikkeling van nieuwe landgoederen kunt u een beroep op ons doen.

Contact

Rechterensedijk 5

7722 HB Dalfsen

0529-433 480

Verstuur E-mail